Търсене

Услуги

Enterprise mobility management (EMM)

Предлагаме Ви една иновативна платформа за управление на мобилни устройства, даваща защита на чувствителната информация, свързана с бизнеса Ви, както и възможност за определяне на ясно разграничение между корпоративни устройства и такива, които са лична собственост на служителите.

Решението позволява настройка на различни политики за достъп до корпоративни ресурси извън офиса и за ползване на конкретни приложения и функционалности в работно или извънработно време.
 
 
Имате нужда от имплементация на MDМ решение – какво следва?
 
 1. Може да се свържете с нас от формата за контакт в сайта ни, по телефон или имейл.
 2. Наш представител се свързва с Вас за уточняващи въпроси и уговаряме при нужда дистанционна презентация.
 3. Ние ще организираме първоначална среща с Вас, за да се запознаем в детайли с бизнеса и нуждите Ви.
 4. След като опознаем Вашите нужди, ще се фокусираме върху конкретните проблеми, на които можем да предложим решение. Ние ще намерим и ще Ви предложим оптимални решения, които ще са персонализирани за Вас и Вашият бизнес.
 5. Вие избирате вариант на решението:
 • Cloud базирано решение –  SOTI сървърния компонент е  инсталиран на сървърна инфраструктура на AWS, и няма нужда да използвате ИТ ресурси за да се грижи за стандартните ИТ процедури по сървърните инсталации;
 • On-premise инсталация – Вие осигурявате инфраструктурата, като изискванията за ресурси са тук. При такъв тип инсталация може да се предложат два варианта на лицензиране. Описвате използваните от Вас устройства;
  • SaaS – Заплащате такса за лицензите, които използвате, като е възможна промяна на бройките;
  • Закупуване на лицензите и плащане на годишна такса за поддръжка, която дава право за обновяване на лицензите към по - висока версия. Характерно за този тип е по-високата първоначална инвестиция, но по-ниски годишни такси.
 
  6. Ако решението покрива Вашите изисквания, Ви изпращаме ценово предложение, съобразено с обхвата на Вашите изисквания.


Организациите обикновено използват EMM инструментите при необходимост от следните функционалности за потребителите:
 
 • Провизиране - ЕММ инструментариумът конфигурира устройствата и приложенията за корпоративно внедряване, използване и управление на обновленията, спомага и за подмяна или премахване на устройствата от достъп до организацията.
 • Одитиране, проследяване и отчети - ЕММ инструментите могат да проследяват и инвентаризират устройствата, настройките и използването им, за да се проверява дали съответстват на корпоративните политики и дали управляват средствата за достъп.
 • Корпоративна защита на данните - ЕММ спомагат за предотвратяване на загубите на данни, кражби , отстраняване на служител или други инциденти чрез добавяне на контроли за шифриране на данните, права за достъп до данни, споделени устройства, приложение за опаковане и контейнери, както и „заключване“ на устройството.
 • Поддръжка - ЕММ инструментариумът спомага на ИТ отдела за проследяване на проблемни ситуации на мобилни устройства с достъп до мрежата чрез средствата на инвентаризация, анализи и отдалечено управление.
Пет са основни EMM технически възможности, които подпомагат ИТ организациите за извършване на тези услуги, някои от които се припокриват. Организациите могат да използват някои или всички от тези функционалности в зависимост от своите нужди.