Търсене

Клиенти

През 2018 година реализирахме много успешни партньорства. Част от нашите клиенти са:
 

Верига аптеки "Нота Бене"

Нота Бене аптеки
"Нота Бене " се довери на Нови Мобилни Технологии за ИТ обслужване и ИТ мениджмънт на информационната система на веригата аптеки.

Агенция за събиране на вземания

Агенция за събиране на вземания
Агенция за събиране на вземания ЕАД (АСВ)  се довери на SOTI Mobicontrol за управление на мобилните устройства в офисите в България и Румъния..
Дружеството е регистрирано като финансова институция в Българската Народна Банка, член е на Асоциацията на Колекторските Агенции в България.
От Юни 2016 година Агенция за събиране на вземания ЕАД е част от норвежката компания B2Holding. Холдингът има развити операции в 23 държави