Търсене

Услуги

Имате нужда от имплементация на MDМ решение – Вие сте на правилното място!
 

Enterprise mobility management (EMM)


Организациите използват EMM инструментите за изпълнение на следните функции на своите потребители:
 • Провизиране: ЕММ инструментариумът конфигурира устройствата и приложенията за корпоративно внедряване , използване и управление на обновленията , спомага и за подмяна или премахване на устройствата от достъп до организацията.
 • Одитиране, проследяване и отчети : ЕММ инструментите могат да проследяват и инвентаризират устройствата , настройките и използването им , за да се проверява дали съответстват на корпоративните политики и дали управляват средствата за достъп.
 • Корпоративна защита на данните: ЕММ спомагат за предотвратяване на загубите на данни, кражби , отстраняване на служител или други инциденти чрез добавяне на контроли за шифриране на данните, права за достъп до данни, споделени устройства, приложение за опаковане и контейнери, както и „заключване“ на устройството.
 • Поддръжка: ЕММ инструментариумът спомага на ИТ отдела за проследяване на проблемни ситуации на мобилни устройства с достъп до мрежата чрез средствата на инвентаризация , анализи и отдалечено управление.

Пет са основни EMM технически възможности , които спомагат ИТ организации за извършване на тези услуги, някои от които се припокриват. Организациите могат да използват някои или всички от тези функционалности в зависимост от своите нужди.
 
Имате нужда от имплементация на MDМ решение – какво следва?
 
 1. Избирате необходимите функционалности, които трябва да бъдат имплементирани (от този  линк) 
 2. Избирате вариант на решението
 • Cloud базирано решение –  SOTI сървърния компонент е  инсталиран на сървърна инфраструктура на AWS, и няма нужда да използвате ИТ ресурси за да се грижи за стандартните ИТ процедури по сървърните инсталации
 • On-premise инсталация – Вие осигурявате инфраструктурата, като изискванията за ресурси са тук. При такъв тип инсталация може да се предложат два варианта на лицензиране2. Описвате използваните от Вас устройства
  • SaaS – Заплащате такса за лицензите, които използвате, като е възможна промяна на бройките
  • Закупуване на лицензите и плащане на годишна такса за поддръжка, която дава право за обновяване на лицензите към по горна версия. Характерно за този тип е по високата първоначална инвестиция, но ниски ежегодни такси.
       3. Свързвате се нас посредством приложената тук форма.
       4. Наш представител се свързва с Вас за уточняващи въпроси и уговаряме при нужда дистанционна презентация 
       5. Ако решението покрива Вашите изисквания, Ви изпращаме ценово предложение, съобразено с обхвата на Вашите изисквания
 

Информационен одит

Защитена ли е Вашата информация?

Имате компания но се страхувате че можете да изгубите данните си.
Ние може да Ви направим базов одит и да Ви дадем основни препоръки, как да подобрите сигурността на информацията си.
Одита ще обхване:
 1. Одит на СКС
 2. Одит на комуникационно оборудване и  WiFi
 3. Информационни политики
 4. Защита на данните - от бедствие и злонамерена намеса.
След извършване на одите ще Ви предадем лист с проведените действия и предложения за промени, които да се извършат