Търсене

Услуги

Имате нужда от имплементация на MDМ решение – Вие сте на правилното място!
 

Enterprise mobility management (EMM)

Организациите използват EMM инструментите за изпълнение на следните функции на своите потребители:
 • Провизиране: ЕММ инструментариумът конфигурира устройствата и приложенията за корпоративно внедряване, използване и управление на обновленията, спомага и за подмяна или премахване на устройствата от достъп до организацията.
 • Одитиране, проследяване и отчети: ЕММ инструментите могат да проследяват и инвентаризират устройствата, настройките и използването им, за да се проверява дали съответстват на корпоративните политики и дали управляват средствата за достъп.
 • Корпоративна защита на данните: ЕММ спомагат за предотвратяване на загубите на данни, кражби , отстраняване на служител или други инциденти чрез добавяне на контроли за шифриране на данните, права за достъп до данни, споделени устройства, приложение за опаковане и контейнери, както и „заключване“ на устройството.
 • Поддръжка: ЕММ инструментариумът спомага на ИТ отдела за проследяване на проблемни ситуации на мобилни устройства с достъп до мрежата чрез средствата на инвентаризация, анализи и отдалечено управление.

Пет са основни EMM технически възможности, които подпомагат ИТ организациите за извършване на тези услуги, някои от които се припокриват. Организациите могат да използват някои или всички от тези функционалности в зависимост от своите нужди.
 
Имате нужда от имплементация на MDМ решение – какво следва?
 
 1. Избирате необходимите функционалности, които трябва да бъдат имплементирани (последвайте този  линк) 
 2. Избирате вариант на решението:
 • Cloud базирано решение –  SOTI сървърния компонент е  инсталиран на сървърна инфраструктура на AWS, и няма нужда да използвате ИТ ресурси за да се грижи за стандартните ИТ процедури по сървърните инсталации;
 • On-premise инсталация – Вие осигурявате инфраструктурата, като изискванията за ресурси са тук. При такъв тип инсталация може да се предложат два варианта на лицензиране. Описвате използваните от Вас устройства;
  • SaaS – Заплащате такса за лицензите, които използвате, като е възможна промяна на бройките
  • Закупуване на лицензите и плащане на годишна такса за поддръжка, която дава право за обновяване на лицензите към по - висока версия. Характерно за този тип е по-високата първоначална инвестиция, но по-ниски годишни такси.
   3. Свързвате се нас посредством приложената тук форма.

   4. Наш представител се свързва с Вас за уточняващи въпроси и уговаряме при нужда дистанционна презентация;

  5. Ако решението покрива Вашите изисквания, Ви изпращаме ценово предложение, съобразено с обхвата на Вашите изисквания
 

Информационен одит

Защитена ли е Вашата информация?

Имате компания и се страхувате за сигурността на данните? 
Ние може да Ви направим базов одит и да Ви дадем основни препоръки, как да подобрите сигурността на информацията си.

Одита обхваща:
 1. Одит на СКС;
 2. Одит на комуникационно оборудване и  WiFi;
 3. Информационни политики;
 4. Защита на данните - от бедствие и злонамерена намеса;
След извършване на одита ще получите пълен списък на извършените от нас операции  с предложения за оптимизации и промени, ако са необходими.