Търсене

Клиенти

Агенция за събиране на вземания

Агенция за събиране на вземания
Агенция за събиране на вземания ЕАД (АСВ)  се довери на SOTI Mobicontrol за управление на мобилните устройства в офисите в България и Румъния..
Дружеството е регистрирано като финансова институция в Българската Народна Банка, член е на Асоциацията на Колекторските Агенции в България.
От Юни 2016 година Агенция за събиране на вземания ЕАД е част от норвежката компания B2Holding. Холдингът има развити операции в 23 държави