Търсене

Клиенти

ЕЛД Експрес

ЕЛД
Експрес Логистика и Дистрибуция" ЕООД е най-модерната дистрибуторска и логистична компания в България 
с най-голямото директно покритие на пазара, 900 служители и автопарк от 366 моторни превозни средства. ЕЛД се довери SOTI MobiControl за управление на мобилните устройства на компанията.