Търсене

Клиенти

Софарма Трейдинг АД

Софарма Трейдинг АД
Софарма Трейдинг е една от най-големите български компании и лидер във фармацевтичния сектор. Компанията е пионер във въвеждането на най-добрите световни практики у нас и предпочитан партньор на производители, търговци на едро, аптеки и болнични заведения и инвеститори. 
Като иноватор в сектора си Софарма Трейдинг избра да работи със SOTI, за да постигне контрол над мобилните устройства използвани в компанията