Търсене

Клиенти

Верига аптеки "Нота Бене"

Нота Бене аптеки
"Нота Бене " се довери на Нови Мобилни Технологии за ИТ обслужване и ИТ мениджмънт на информационната система на веригата аптеки.