Търсене

Услуги

Информационен одит

Защитена ли е Вашата информация?

През последните няколко години търсенето на услугата одит на информационни системи нараства. Това се обуславя от множество фактори, нормативна уредба, вътрешни правила за управление на информационните системи, но на първо място е положителната промяна в мисленето на корпоративните мениджъри и осъзнаването, че една от ключовите съпровождащи дейности, каквито са информационните технологии се нуждае от професионално управление и надежден контрол.

Имате компания и се страхувате за сигурността на данните? 
Ние може да Ви направим базов одит и да Ви дадем основни препоръки, как да подобрите сигурността на информацията си.

Одита обхваща:
  • Одит на СКС;
  • Одит на комуникационно оборудване и  WiFi;
  • Информационни политики;
  • Защита на данните - от бедствие и злонамерена намеса;
След извършване на одита ще получите пълен списък на извършените от нас операции  с предложения за оптимизации и промени, ако са необходими.