Търсене

Клиенти

ОББ Интерлийз ЕАД

Интерлийз и СОТИ
Водещата българска лизингова компания - ОББ Интерлийз ЕАД,, част от белгийската банково-застрахователна група KBC Груп избра да се довери на SOTI MobiControl за управление на мобилните си устройства.

ОББ Интерлийз осигурява на своите клиенти професионално обслужване, обезпечено с ефективни интернет и мобилни технологии, както и клонова мрежа, позволяваща регистрация на превозните средства във всички големи градове в страната