Търсене

Партньори

SOTI

31.12.2021 г.
SOTI
Споделени устройства за Android и iOS
Функцията Споделено устройство позволява на различни потребители да влязат в едно и също устройство с Android или iOS и да получат достъп до приложенията, настройките и съдържанието им, въз основа на тяхната роля в организацията. Споделянето на устройства между служителите увеличава максимално полезността на мобилните устройства на организацията и намалява капиталовите разходи на ИТ. Устройствата с Android трябва да имат агент на устройството, който е инсталиран на v13.7.0 или по-нова версия, за да използва тази функция.
 
 
Задаване на времеви прозорец за активиране на  профила
Администраторите вече могат да контролират, кога профилите се активират  на устройствата, заобикаляйки критичните часове на работа. Времевите прозорци могат да бъдат ограничени до определени дни от седмицата, работни дни или почивни дни.
 
Подобрения в поддръжката на macOS
Получете по-голям контрол върху устройствата на Mac с нови възможности за скриптове, действия и конфигурации на устройствата. Администрациите вече могат да изпълняват скриптове, написани на Bash, Perl, JavaScript или Python на устройства с Mac. Действията с нови устройства включват отдалечено изключване и подновяване на MDM подпрофил. Новите конфигурации на профила включват поддръжка на VPN за приложение.