Търсене

Услуги

"Нови Мобилни Технологии" ООД е технологична компания, фокусирана предимно върху нуждите на бизнеса от централизирано управление на мобилните устройства.
       Ние сме партньор и представител на SOTI - www.soti.net за България и част от региона. Предлагаме ви най-доброто MDМ решение - SOTI MobiControl, което дава на бизнеса необходимите инструменти за защита и управление на техните компютри, заедно с всички други мобилни устройства в организацията.
     Водени от нуждите на нашите клиенти, ние разширихме списъка нa технологичните ни партьори с MDM решението на SAMSUNG - KNOX. В следствие на многото ни внедрявания, ние  може да предложим различни варианти и ценови категории в зависимост от вашите нужди.

Имате ли нужда от имплементация на MDМ решение – Вие сте на правилното място!

Предлагаме цялостното управление на мобилните устройства във Вашата организация. Заедно ще изготвим проект с индивидуални решения за нуждите на Вашия бизнес, ще осигурим обучение на Вашите служители при необходимост, като ние ще управляваме целия процес от начало до край. 

Enterprise mobility management (EMM)

 
Предлагаме Ви една иновативна платформа за управление на мобилни устройства, даваща защита на чувствителната информация, свързана с бизнеса Ви, както и възможност за определяне на ясно разграничение между корпоративни устройства и такива, които са лична собственост на служителите (BYOD).
През годините се набюдава следното развитие в управлението на мобилни устройства:
SOTI Mobicontrol - MDM 

Решението позволява настройка на различни политики за достъп до корпоративни ресурси извън офиса и за ползване на конкретни приложения и функционалности в работно или извънработно време.
 
Как работи управлението на мобилни устройства?
 
Управлението на мобилни устройства разчита на софтуер инсталиран на крайните устройства, наречен MDM агент, и MDM сървър, инсталиран в дейта центъра на клиента или в облачна инфраструктура.
ИТ администраторите конфигурират необходимите политиките чрез конзолата за управление на сървъра на MDM,  откъдето те се дистрибутират до крайните устройства Агентът прилага правилата към устройството, като комуникира с интерфейси за приложно програмиране (API), вградени директно в операционната система на устройството.
Съвременните MDM продукти поддържат не само смартфони, но и таблети, Windows 10, MacOS, Linux и някои типове принтери. Модерните MDM решения менажират и IoT устройства. Практиката за използване на MDM за управление на компютри е известна като унифицирано управление на крайни точки.
Функции за управление на мобилни устройства

Разработчиците на мобилни операционни системи и производителите на мобилни устройства контролират това, което MDM  има възможност да менажира на техните устройства чрез техните API.

 
Организациите обикновено използват EMM инструментите при необходимост от следните функционалности за потребителите:
 
 1. Одитиране  и проследяване - MDM решението  може да  инвентаризира устройствата и проследява географската им локация. Чрез одитрането може да се разбере дали дадените устройства отговарят на корпоративно наложените стандарти;
 2. Дистрибутиране на приложения и възможност за създаване на лист с удобрени приложения от корпоративен каталог. Подръжка на blacklist/whitelist на приложения. Възможност за центализирано обновяване на инсталираните приложения и OS на устройствата;
 3. Налагане на изисквания за сигурност - пароли, криптиране, политики за защита;
 4. Възможност за дистанционно изтриване на данните на изгубено устройство;
 5. Заключване на устройства (KIOSK mode) и работа само с предваритено дефинирани и настроени приложения;
 6. Настройки на VPN и Wireless връзки, без да е необходима намеса на крайния потребител на устройството;
 7. Възможност за дистанционна поддръжка посредством remote view на дисплея на менажираното устройство. 
                                                               Имате нужда от имплементация на MDМ решение – какво следва?
 
 1. Може да се свържете с нас от формата за контакт в сайта ни, по телефон или имейл.
 2. Наш представител се свързва с Вас за уточняващи въпроси и уговаряме при нужда дистанционна презентация.
 3. Ние ще организираме първоначална среща с Вас, за да се запознаем в детайли с бизнеса и нуждите Ви.
 4. След като опознаем Вашите нужди, ще се фокусираме върху конкретните проблеми, на които можем да предложим решение. Ние ще намерим и ще Ви предложим оптимални решения, които ще са персонализирани за Вас и Вашият бизнес.
 5. Вие избирате вариант на решението:
 
 1. Cloud базирано решение –  SOTI сървърния компонент е  инсталиран на сървърна инфраструктура на AWS, и няма нужда да използвате ИТ ресурси за да се грижи за стандартните ИТ процедури по сървърните инсталации;
 2. On-premise инсталация – Вие осигурявате инфраструктурата, като изискванията за ресурси са тук. При такъв тип инсталация може да се предложат два варианта на лицензиране. Описвате използваните от Вас устройства;
 
 • SaaS – Заплащате такса за лицензите, които използвате, като е възможна промяна на бройките;
 • Закупуване на лицензите и плащане на годишна такса за поддръжка, която дава право за обновяване на лицензите към по - висока версия. Характерно за този тип е по-високата първоначална инвестиция, но по-ниски годишни такси.
Ако решението покрива Вашите изисквания, Ви изпращаме ценово предложение, съобразено с обхвата на Вашите изисквания.
 

 

Информационен одит

Защитена ли е Вашата информация?

През последните няколко години търсенето на услугата одит на информационни системи нараства. Това се обуславя от множество фактори, нормативна уредба, вътрешни правила за управление на информационните системи, но на първо място е положителната промяна в мисленето на корпоративните мениджъри и осъзнаването, че една от ключовите съпровождащи дейности, каквито са информационните технологии се нуждае от професионално управление и надежден контрол.

Имате компания и се страхувате за сигурността на данните? 
Ние може да Ви направим базов одит и да Ви дадем основни препоръки, как да подобрите сигурността на информацията си.

Одита обхваща:
 • Одит на СКС;
 • Одит на комуникационно оборудване и  WiFi;
 • Информационни политики;
 • Защита на данните - от бедствие и злонамерена намеса;
След извършване на одита ще получите пълен списък на извършените от нас операции  с предложения за оптимизации и промени, ако са необходими.